Mållaga på AgderArbeidet vårtKontakt ossArtiklarNyhendeLokallagInnmeldingPeikararFramsida

Kontakt oss

Leiar i Vest-Agder Mållag, Knut Homme
Ytre Homme, 4536 Bjelland.
Tlf. 38 28 61 30 eller mobil 41 10 09 82.
khom@online.no

Leiar i Aust-Agder Mållag, Astrid Myhre
Nærestad, 4985 Vegårshei.
Tlf. 37 16 92 68
astrid.myhre@risor.vgs.no

Reiseskrivar Borghild Løver
Postboks 617, 4665 Kristiansand.
Mobil 97 06 44 85.
borghild.lover@nm.no

Her kan du lasta ned bilete av tillitsvalde og tilsette i Mållaga på Agder.

Organisasjonssatsing på Agder 2002-2007
Aust- og Vest-Agder Mållag samarbeider i perioden 2002-7 om ei felles satsing i Agder-fylka. Samarbeidet mellom dei to fylkeslaga har fått namnet Mållaga på Agder. Dei to fylkesstyra har eit felles arbeidsutval (AU) som koordinerer aktiviteten og er arbeidsgjevar for reiseskrivaren.

Medlemer av AU 2009/10 er:
Knut Homme (Vest-Agder Mållag)
Astrid Myhre (Aust-Agder Mållag)
Anne Austad (Vest-Agder Mållag)
Åslaug Haugå (Aust-Agder Mållag)

Aust-Agder og Vest-Agder Mållag er fylkeslag i Noregs Mållag. Ta gjerne kontakt med nokon i styret!

E-postlister i Mållaget:
Om du vil ha melding om viktige mållagshendingar på Agder kan du stå på Mållaga på Agder si liste. Meld frå til borghild.lover@nm.no.