Mållaga på AgderArbeidet vårtKontakt ossArtiklarPressemeldingarLokallagInnmeldingPeikararFramsida

Lokallag / Vennesla Mållag

Vennesla dialekt- og mållag

Nytt liv
Vennesla Mållag vakna til liv att i 2006 etter nokre år i dvale. Medlemstalet har auka frå 10 til 28. Etter siste årsmøte, den 26. februar 2008, har styret vore slik samansett:

Leiar
Roger Dyrøy: draugen@online.no tlf. 38139830 el. 48266429

Nestleiar
Halvor Gudbrands: halvor.gudbrands@varodd.no tlf. 38153513 el. 99265204

Skrivar
Oddvar Moen: oddvm@online.no tlf. 38153373 el. 90939865

Kasserar
Signe Gunn Ropstad: signe-gunn.ropstad@kriminalomsorgen.no tlf. 38153699 el. 99557238

Styremedlem
Solveig Robstad: butikk@sogne.hellevikhus.no tlf. 90151500

Varamedlem
Nils Harald Stallemo: tlf. 38153139 el. 99281998

Arbeidsplan

  • Gjere nynorsken meir synleg for folk ved å arrangere kulturkveld, gjerne i samarbeid med andre lag og institusjonar.
  • Gjennomføre ei markering ved å halde stand i Gågada. Styret avgjer kva laget skal satse på kvart halvår.
  • Undersøke om det kan vere grunnlag for parallellklasse i nynorsk i Vennesla.
  • Auke medlemstalet
  • Betre haldningane til nynorsk
  • Arbeide for å ta vare på vennesladialekten

Oppdatert 8. mai 2008.