Mållaga på AgderArbeidet vårtKontakt ossArtiklarNyhendeLokallagInnmeldingPeikararFramsida

Nynorsk på Agder

Her finn du litt statistikk over nynorsken på Agder.

Skulemålet
Nynorskprosenten i grunnskulen var i 2001 3,9 i Vest-Agder og 6,7 i Aust-Agder. Dette er ein svak tilbakegang frå 1999. Totalt utgjer dette 1847 nynorskelevar i dei to fylka i 2001. Etter 1998 har det vore ein nynorsk parallellklasse i Vegårshei.

Prosent nynorskelevar i folkeskulen etter fylke 1960-2004 (kjelde: Nynorsk faktabok 2005):

Fylke

1960

1965

1969

1971

1976

1980

1984

1989

1995

1997

2002

2004

Aust-Agder

29

26

23

16

10

9

9

9

9

9

7

7

Vest-Agder

21

40

28

8

6

6

5

5

5

5

4

4

Kommunar med nynorskelevar i grunnskulen 2003-04:
Aust-Agder: Bygland, Bykle, Evje og Hornnes, Gjerstad, Valle, Vegårshei og Åmli.
Vest-Agder: Audnedal, Hægebostad, Kvinesdal, Sirdal og Åseral.

Offisielt språk i kommunane på Agder
6 kommunar er nynorske og 13 er språknøytrale på Agder. 11 er bokmålskommunar. Nokre kommunar er medlemer i Landssamansluttinga av nynorskkommunar (LNK). Det er Bygland, Bykle og Valle i Aust-Agder, og Åseral i Vest-Agder. Både Aust- og Vest-Agder fylke er språknøytale. (Kjelde: Nynorsk Faktabok 2004.)

|

Kommune

språk

Risør

nøytral

Arendal

bokmål

Grimstad

bokmål

Gjerstad

nøytral

Vegårshei

nøytral

Tvedestrand

bokmål

Froland

nøytral

Lillesand

bokmål

Birkenes

nøytral

Åmli

nynorsk

Iveland

nøytral

Evje og Hornnes

nøytral

Bygland

nynorsk

Valle

nynorsk

Bykle

nynorsk

Kristiansand

bokmål

Mandal

bokmål

Farsund

bokmål

Flekkefjord

bokmål

Vennesla

nøytral

Songdalen

nøytral

Søgne

bokmål

Marnardal

nøytral

Åseral

nynorsk

Audnedal

nøytral

Lindesnes

bokmål

Lyngdal

bokmål

Hægebostad

nynorsk

Kvinesdal

nøytral

Sirdal

nøytral

Media
Nynorskaviser har me og på Agder. Både Setesdølen og Sirdølen er registrert som nynorskaviser.