Mållaga på AgderArbeidet vårtKontakt ossArtiklarPressemeldingarLokallagInnmeldingPeikararFramsida

pressemeldingar / Knud Knudsen vgs. i Tvedestrand?

Knud Knudsen vgs. i Tvedestrand?

Tvedestrandsposten skriv om namnevalet for den nye vidaregåande skulen. Sjå også Tvedestrandsposten.

Det er bestemt at Tvedestrand videregående skole og Holt videregå ende skole skal slås sammen. Nå ønsker skoleledelen i fylket innspill om hva den nye skolen skal hete. Øyvind Bjorvatn har sitt forslag klart.

Den alltid våkne historikeren Øyvind Bjorvatn har sitt navneforslag for den sammenslåtte videregående skolen klar. Navnet bør være «Knud Knudsen videregående skole», slår han fast. Det foreligger forøvrig også et forslag om å døpe denne plassen hvor Bjorvatn har inntatt et høydepunkt, for Knud Knudsens plass.
- Den nye videregående skolen bør hete «Knud Knudsen videregående skole»! slår Øyvind Bjorvatn fast.

Fylkeskommunen eier og driver de videregående skolene. Det er også den som har bedt om innspill på hva «barnet», skal hete etter at fylkespolitikerne nå har besluttet at de to skolene skal slås sammen til en enhet. Og navneforslagene må være skoleledelsen i hende innen 12. februar.

Den tidligere stortingsrepresentanten, partilederen og nestoren innen lokalhistorie Øyvind Bjorvatn har vært lektor både ved Holt landbruksskole, og Tvedestrand gymnas, som nå begge heter videregående skoler. Nå trekker han fram to gode grunner til at husmannsgutten fra Hesthagen, skolereformatoren og «bokmålets far» Knud Knudsen skal gi navnet til den samlede vide-regående skolen i kommunen.
- For det ene er det et sam-lende navn. Det vil sikkert falle mange holtinger tungt for brystet om den tradisjonsrike Holt landbruksskole skal forsvinne inn i navnet «Tvedestrand videregående skole. Tilsvarende vil det nok være mange i gamle Tvedestrand som reagerer, dersom «Holt» vinner fram. Knud Knudsen kan både holtinger og Tvedestrandspatrioter samle seg om å hedre, mener han.

Navnesplid har Bjorvatn forøvrig erfaring med fra tidligere.
- Jeg husker godt hvilken strid det skapte da den nye storkommunen skulle velge navn i 1960. Det ville være synd om navnet på den nye videregående skolen skal vekke tilsvarende stridigheter. Ikke minst vil det å knytte skolen til Knud Knudsens navn være med å gi ham den plassen han fortjener.

Øyvind Bjorvatn er sørgelig klar over at Knudsens meritter er bortimot glemt i våre dager.
- Men hans betydning er faktisk større enn Ivar Aasens, både i språket og i skolen. Han har etterlatt seg mange reformer som elever av i dag fortsatt nyter godt av. Jeg er også sikkker på at Knud Knudsens posisjon kommer til å bli styrket i folks bevissthet. Egil Børre Johnsen holder på med en biografi om Knudsen. Det snakkes varmt om å opprette et Knud Knudsen-senter, som kan dokumentere hans innsats for bokmålet i Norge, og bidra til å dyrke norsk skriftkultur, slik Ivar Aasen-senteret fungerer som et kraftsentrum for nynorsk skriftkultur. Selv om de fleste nå for tiden tror at Knudsen var en sykkelritter fra 1970-tallet, så vil det rette seg. Knud Knudsen er en «coming star», mener Øyvind Bjorvatn bestemt.

Nå utfordrer han gjerne både skolene og Tvedestrands innbyggere til debatt.
- Det er nå navnet skal avgjøres!

Av Peter Svalheim, Tvedestrandsposten