Mållaga på AgderArbeidet vårtKontakt ossArtiklarPressemeldingarLokallagInnmeldingPeikararFramsida

pressemeldingar / Venter med endring i rettskriving

Venter med endring i rettskriving

Oslo (ANB): Kulturdepartementet har bestemt at det foreløpig ikke skal gjøres endringer i rettskrivingen for bokmål og nynorsk. Språkrådet har de siste årene vedtatt flere endringer, men departementet sier eventuelle endringer først vil gjelde fra høsten 2005.

I et brev til Norsk språkråd varsler departementet at det siden vil komme tilbake til de forslagene Språkrådet har vedtatt de siste årene. De endringer som godkjennes vil først gjelde fra skoleåret 2005-2006.

Språkrådet foreslo i 2000 å oppheve skillet mellom hovedformer og sideformer i bokmål og å fjerne en del lite brukte former fra bokmålsrettskrivningen.

Rådet vedtok også endringer i nynorskrettskrivningen, men gikk i fjor inn for at en i nynorsk fremdeles skal holde fast på skillet mellom hovedformer og sideformer. Hovedformene er de formene som etter reglene skal brukes i lærebøker og i staten, mens elevene kan bruke sideformer i skriftlige arbeider i skolen. Broa og bikkja er eksempler på hovedform i bokmål, mens sideformen som aksepteres er broen og bikkjen.

Sjå også Aust-Agder Blad.