Mållaga på AgderArbeidet vårtKontakt ossArtiklarPressemeldingarLokallagInnmeldingPeikararFramsida

pressemeldingar / Bispedømme bør bli bispedøme

Bispedømme bør bli bispedøme

Direktøren for Norsk språkråd, Sylfest Lomheim, pålegger Agder bispedømme å bruke nynorsk som administrasjonsspråk.

Lomheim viser til at det i bispedømmet er flere nynorskkommuner enn bokmålskommuner.

Agder bispedømme - eller Agder bispedøme?
Det hjelper ikke at folk i stiftsstaden Kristiansand og de fleste menighetene bruker bokmål.

For nå har stiftsdirektøren og staben hos biskopen fått påbudet fra direktøren i språkrådet, Sylfest Lomheim: Administrasjonsspråket i Agder bispedømme er nynorsk.

I Agder og Telemark er det 14 nynorskkommuner, 11 bokmål og 23 nøytrale kommuner. Derfor er språket nynorsk.

Også nettsidene
I brevet fra språkrådet går det også fram at nettsidene og annen generell papirinformasjon fra Agder bispedømme skal være på nynorsk.

"Agder bispedømme må difor omsetje nettsidene sine til nynorsk så snart som mogleg, og elles lage rutinar som gjer at ein oppfyller dei andre krava i mållova."

Og bispedømmet må legge fram en plan over tiltak for å oppfylle kravene innen 15.juni.

Sjå også NRK Sørlandet.

Av Marianne Jakobsen og Gunnar Kleiberg, NRK Sørlandet