Mållaga på AgderArbeidet vårtKontakt ossArtiklarPressemeldingarLokallagInnmeldingPeikararFramsida

pressemeldingar / Solid Haugeland-biografi på nynorsk

Solid Haugeland-biografi på nynorsk

07.08.03: Fedrelandsvennen skriv om den nye biografien om Trygve Haugland frå Lyngdal. Les artikkelen nedan for her eller i Fedrelandsvennen.

BOK: MED BONDEN TRYGVE HAUGELAND I UPLØGT MARK
Forfatter: Ådne Fardal Klev
Biografi
Utgitt av KVS-Lyngdal (Lyngdal Jordbruksskole) 2003

Fyldig tekst og godt billedstoff gir oss følelsen av å ha møtt fagmannen - og ikke minst - mennesket Trygve Haugeland.

Vi har foran oss en 400 siders biografi, og det er ikke ei side for mye. Trygve Haugeland var den jordnære, velutrusta og samtidig mangfoldige lyngdølen som hadde tanker og ideer langt utover hva tid og rom kunne forvente.

Da ideen om en biografi ble lansert, var Haugeland for lengst fylt 80 år, og den utvalgte forfatteren Ådne Fardal Klev visste vel hva han gikk til. Egentlig skulle boka vært utgitt til Hauglands 85-jubileum, men han døde noen måneder tidligere, og dermed ble det forskyvning i framdriftsplanen, og forfatteren fikk bedre tid til sitt arbeid.

Mangfoldige intervjuer med Haugeland samt omfattende dagboksnotater er forfatterens hovedkilder, og dermed var det også naturlig å velge nynorsk som målform i boka og med lyngdalsmålet som ballast.

For Ådne Fardal Klev må det ha vært en særdeles vanskelig oppgave å vurdere de mange sider ved Haugeland og vektlegge dem etter innsats og verdi, men som leser sitter vi igjen med følelsen av å ha fått et solid bilde av ham der bonden hele tida har vært sentral. For Trygve Haugeland var bonde og forble bonde gjennom hele livet.

Skildring av gård, ætt og barndomsheim har en vesentlig plass i biografien, og blir et solid fundament for forståelsen av Haugelands virke. Kvås Ungdomsskole, Søgne Landbruksskole og deretter Ås med hovedkarakteren 1.30 med innstilling gir livssyn og fagkunnskaper. Så følger ekteskap med Bergljot Brunvatne fra Søgne.

Årene som følger rommer en serie av initiativ der et ukuelig pågangsmot og et usvikelig livssyn er selve drivkraften.

Tanken om en kristen jordbruksskole tar form og blir realitet. Gårdskjøp i hjembygda der bygdas jordbruksskole gradvis tar form med Haugeland som pådriver er en viktig milepæl i hans virke.

Så følger år på Tinget etter læretid i lokalpolitikken. Men Haugeland trives ikke på benken, men når den byttes med hovedforsamlingen i FN, åpnes porten for alvor til den store verden. På ny gjelder det jordbruksskole, denne gang i Etiopia. Snart er også Liberia inne i bildet, og Sør-Sudan.

Her hjemme fikk NVE, Norges Vassdags og elektrisitetsvesen, nytte av Haugelands arbeidskraft. Likedan ressursutvalget - forløperen for miljøvernet - der han også var innom som minister. Fylkeslandbrukssjef i Vest-Agder og flerårig medlem av Nobelskomiteen skal heller ikke underslås

Fyldig tekst og godt billedstoff gir oss følelsen av å ha møtt fagmannen - og ikke minst - mennesket Trygve Haugeland, som sammen med Bergljot fikk gode pensjonistår på gården Åsan.

Vår landsdel har fostret noen enere som har satt spor etter seg. Trygve Haugeland er en av dem.

Sturla Ertzeid