Mållaga på AgderArbeidet vårtKontakt ossArtiklarPressemeldingarLokallagInnmeldingPeikararFramsida

pressemeldingar / Arnesdotter ny leiar i SMiK

Arnesdotter ny leiar i SmiK

(24.02.06) Nytt styre og ny optimisme i Studentmållaget i Kristiansand (SMiK)

KAMPKLARE: Det nye styret i Studentmållaget, (bak f.v) Silje Dregelid, Kai Byremo, (framme f.v) Jorunn Elise Røen og Sigrun T. Arnesdotter. Paul Johan Thunes Jensen var ikkje tilstades på årsmøtet.KAMPKLARE: Det nye styret i Studentmållaget, (bak f.v) Silje Dregelid, Kai Byremo, (framme f.v) Jorunn Elise Røen og Sigrun T. Arnesdotter. Paul Johan Thunes Jensen var ikkje tilstades på årsmøtet.

Studentmållaget i Kristiansand hadde årsmøte torsdag 23 februar. No er det nye styret på plass og optimismen er stor for det vidare arbeidet. SMiK starta opp att aktiviteten i 2005 etter mange år i dvale. Styret i Studentmållaget hadde då flat struktur, men Silje Dregelid fungerte som leiar. Dregeli er også den einaste frå det gamle styret som har takka ja til ein ny periode. Med seg i det nye styret får ho Sigrun T Arnesdotter (leiar), Jorunn Elise Røen (nestleiar), Kai Byremo (kasserar) og Paul Johan Thunes Jensen (skrivar), alle saman studentar på Høgskolen i Agder.

Sentrale mål i det nye året vert arbeidet for å gjera nynorsken meir synleg for studentane og ikkje minst kampen for at alle eksamenane ligg føre på båe hovudmål.

Kontakt Studentmållaget ved:
Leiar Sigrun T Arnesdotter på sigrunth@hotmail.com eller 959 76 549

Kontakt Mållaga på Agder ved:
Leiar i Vest-Agder Mållag Aslak T. Fjermedal på 37 96 17 07 og afjarm@c2i.net
Leiar i Aust-Agder Mållag Astrid Myhre på 39 16 92 68
Reiseskrivar Trond Sæbø Skarpeteig på 9005 8182 og trond@nm.no
Konsulent Borghild Løver på 97 06 44 85 og borghild.lover@nm.no
Informasjonskonsulent Judith Sørhus Litlehamar på 97 67 44 59 og judith5583@gmail.com

Her kan du lasta ned bilete av tillitsvalde og tilsette i Mållaga på Agder.