Mållaga på AgderArbeidet vårtKontakt ossArtiklarPressemeldingarLokallagInnmeldingPeikararFramsida

pressemeldingar / Røysting i Kvinesdal

Røysting i Kvinesdal

(07.02.06) Det blir røysting om skulemålet ved Austerdalen skule i Kvinesdal 16. februar. Nokre foreldre har samla inn over 200 av om lag 500 underskrifter med utgangspunkt i at det er lite nynorsk rundt skulen og at elevane blandar språka.

Foreldre ved skulen som ynskjer nynorsk oppmodar alle over 18 år til å stilla opp og røysta nynorsk. Røystinga gjeld ikkje berre opplæringsspråket på skulen, men også om nynorsk skal vera i framtida i Kvinesdal.

Treng du vita meir eller har noko å spørje om, ring oss i Kvinesdal Mållag:
Are Jerdal, tlf 90 21 55 90
Gunvald Bauge, tlf 38 35 48 08

Kontakt Mållaga på Agder ved:
Leiar i Vest-Agder Mållag Aslak T. Fjermedal på 37 96 17 07 og afjarm@c2i.net
Leiar i Aust-Agder Mållag Astrid Myhre på 39 16 92 68
Reiseskrivar Trond Sæbø Skarpeteig på 9005 8182 og trond@nm.no
Konsulent Borghild Løver på 97 06 44 85 og borghild.lover@nm.no
Informasjonskonsulent Judith Sørhus Litlehamar på 97 67 44 59 og judith5583@gmail.com

Her kan du lasta ned bilete av tillitsvalde og tilsette i Mållaga på Agder.