Mållaga på AgderArbeidet vårtKontakt ossArtiklarPressemeldingarLokallagInnmeldingPeikararFramsida

pressemeldingar / HiAs første doktorgrad handlar om dialektar

HiAs første doktorgrad handlar om dialektar

(09.02.06) Lørdag disputerer Rune Røsstad (36) fra Søgne om sørlandske dialekter.

bilettekst Stolt: Rune Røsstad er stolt over å være den første som tar doktorgrad på HiAs egne doktorgradsprogram.

Av VALERIE KUBENS, Fedrelandsvennen

KRISTIANSAND: - Denne doktordisputasen er den aller første som HiA har på egen kjøl, ført fram på eget doktorgradsprogram. Dette er noe vi har arbeidet for lenge, forteller rektor Ernst Håkon Jahr.

Følgelig er lørdag 11. februar en historisk dag for Høgskolen i Agder og for landsdelen. For å bli universitet, må HiA ha doktorgradsprogram på fire fagområder. I tillegg må HiA ha ført fram minst to kandidater til ferdig grad.

De fire doktorgradene er på plass, og nå skjer den aller første egenproduserte disputasen. I midten av mars kommer neste, også han fra Nordisk institutt.

Slag i slag
Deretter kommer de slag i slag. 20 mennesker sitter i disse dager og jobber på doktoravhandlinger i nordisk på HiA. Ytterligere ca. 10 er i gang på de to av de tre andre fagområdene der HiA har doktorgradsprogram: Matematikk-didaktikk, IKT og Organisasjon og ledelse.

Rune Røsstad er ikke den første som startet på doktorgradsprogrammet på Nordisk, men er den første til å fullføre.

Flere andre kandidater er forsinket dels på grunn av svangerskapspermisjon eller sykdom, og noen fordi de har doktorarbeidet som deltidsprosjekt.

Røsstad har kartlagt hvordan dialektene i bygder omkring Kristiansand har forandret seg. Han har også spurt folk hva de selv synes om at de snakker annerledes enn folk gjorde før og hva de tror er årsaken til forandringene.

Fint signal
- Det er veldig fint at den første som disputerer på HiAs eget program selv er fra Agder og skriver om forhold på Agder. Og det er et fint signal at han skriver på nynorsk, sier Ole Letnes, dekan på fakultet for humanistiske fag.

Rektor Jahr betegner Røsstads arbeid som grunnforskning som er relevant for landsdelen.

- Røsstad har fått veldig god omtale av bedømmelseskomiteen, forteller Letnes.

Fredag holder Røsstad to prøveforelesninger, mens lørdag er den store dagen. Disputasen foregår i HiAs mest høytidlige lokale, i den gamle festsalen på Gimlemoen, som er oppkalt etter Norges første kvinne med doktorgrad, Clara Holst.

Der vil to opponenter spørre Røsstad ut om innhold og metode i forskningen. Og siden det er en så historisk viktig dag, vil rektor Jahr holde tale når disputasen er ferdig.

Han forteller at også HiAs økonomi blir påvirket av doktorgradene.

- Tilskuddet til HiA beregnes også etter antall doktorgradskandidater som blir ferdige, sier Jahr.

Disputasen er åpen for publikum.

Kontakt Mållaga på Agder ved:
Leiar i Vest-Agder Mållag Aslak T. Fjermedal på 37 96 17 07 og afjarm@c2i.net
Leiar i Aust-Agder Mållag Astrid Myhre på 39 16 92 68
Reiseskrivar Trond Sæbø Skarpeteig på 9005 8182 og trond@nm.no
Konsulent Borghild Løver på 97 06 44 85 og borghild.lover@nm.no
Informasjonskonsulent Judith Sørhus Litlehamar på 97 67 44 59 og judith5583@gmail.com

Her kan du lasta ned bilete av tillitsvalde og tilsette i Mållaga på Agder.